Rådgivende ingniører - inspektion - skadedyrskontrol

inspektion, fugt, skimmel & økologisk skadedyrsbekæmpelse.

Samarbejde med Dask.dk

Økologisk skadedyrsbekæmpelse
Lopper
Væggelus

Tradionel skadedyrsbekæmpelse
Lopper
Væggelus

Tlf: 40 21 85 21
e-mail: tfb@agentit.dk

Kompetencer

Inspektion:
Skadedyr
Råd
Svamp
Skimmel


Rådgivning:
Skadedyrsbekæmpelse
Bygnings inspektion

Energibesparelse

Kuldebroer
Isolering
Bolig komfort

Udførelse:
Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyrsforebyggelse

IT:
Al slags support


Firmaet